Aktuální výzvy pro příjem dotací

             OPŽP - MŽP

ČOV do každé chalupy

 

             IROP   

IROP infrastruktura ZŠ

IROP informační a komunikační systémy

zateplování bytových domů

stanice záchranného systému

            MPO

veřejné osvětlení

              MMR

sociální služby a bydlení do 2022


         MZe - SZIF

Polní cesty

Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stovkám obcí a měst klesnou účty za energie

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/stovkam-obci-a-mest-klesnou-ucty-za-energie

21.4.2016

Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí o podporu v 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Ta byla zaměřena na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov. O dotaci se hlásí 650 žadatelů, kteří si řekli o téměř 1,9 miliardy korun z EU. Fond všechny došlé žádosti vyhodnotí do konce června.

 

 

Alokace jsou 3 mld. Kč, tudíž se nevyčerpalo

 

PODALI JSME 60 KS    

---------------

 

19. výzva na zateplování veřejných budov

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/podklady-k-pripravovane-19-vyzve-na-sc-5-1

Podklady k připravované 19. výzvě na SC 5.1

12.11.2015

S předstihem uveřejňujeme podklady pro přípravu žádostí o dotaci, včetně hodnoticích kritérií, pro plánovanou výzvu v PO 5 (specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Samotná výzva k podávání žádostí o podporu bude vyhlášena v nejbližších týdnech.

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/dalsich-6-miliard-na-kanalizace-cistirny-odpadnich-vod-ovzdusi-i-odpady-startuji-nove-vyzvy-z-opzp-2014-2020

 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OPŽP 2014–2020

14.10.2015 tisková zpráva

 

MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách startuje úderem dnešní půlnoci. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodářské projekty [1], v níž se budou přijímat žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod. 

 

 

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev [2]. Příjem žádostí startuje v noci ze 14. na 15. října. Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci

 

http://www.opzp.cz/o-programu/

 

nové OPŽP startuje 14.8.2015

„Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna," dodal ministr Brabec.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2550/opzp-2014-2020-zadatele-o-dotace-na-ekologicke-projekty-mohou-zacit-pripravy-projektu-mzp-zverejnuje-aviza-vyzev-pro-rok-2015/

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist