Aktuální výzvy pro příjem dotací

ČOV do každé chalupy

MŠMT rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

SZIF traktory      sleva pro naše žadatele až 50%

SZIF Podpora Agroturistiky

MMR regenerace sídlišť

1. SFDI cyklistické stezky

 

                     1. OPŽP

manipulační technika 85% podpora

předcházení vzniku komunálních odpadů

kanalizace a vodovody

VÝJIMKA: 85% na traktorový nosič kontejnerů

100% zadržování vody v krajině

posílení funkce krajiny

revitalizace ploch sídelní zeleně

auta na svoz odpadu textilního 85%

kompostéry a štěpkovače

Sběrná místa a sběrné dvory

fotovoltaické panely, zateplování veřejných budov

zateplování veřejných budov  od 1.9.2016  nově i samostatné FVE     kontakty

EPC metoda pro úspory energií

zeleň, rybníky, aleje

sběrné dvory, kompostárny, kontejnery, sběrná místa, podzemní kontejnery

SFŽP výsadba dřevin‚ stromořadí

varovné systémy

SFŽP protipovodňová opatření

kanalizace a vodovody  příjem ukončen

sběrné dvory, kontejnery, odpady

rybníky

ekologické zátěže

       2. IROP            IROP výzvy na roky 2015 až 2023  1. až 19. výzva

IROP infrastruktura ZŠ

IROP domovy pro seniory a soc. zařízení

IROP sociální bydlení

IROP informační a komunikační systémy

zateplování bytových domů

přestupní terminály

výstavba škol a školek

výstavba komunikací

chodníky

záchranný systém - auta

             podklady od hasičů

stanice záchranného systému

exponovaná územíhttp://dotace.snadno.eu/IROP-exponovana-uzemi.html

IROP sociální bydlení SVL

IROP sociální bydlení BSVL

IROP nízkoemisní vozidla

IROP Muzea

              3. MPO

veřejné osvětlení

              4. MMR

demolice

podporované bydlení

sociální bydlení

územní plán

přestupní terminály

obnova komunikací DT5       příjem ukončen

          5. MŠMT

podpora sportovišť   příjem ukončen

MŠMT podpora sportu pro rok 2016    příjem ukončen

        6. SFDI

chodníky        příjem ukončen

cyklostezky    příjem ukončen

        7. Ministerstvo Kultury

záchrana památek   příjem ukončen

         8. Operační program zaměstnanost

mikrojesle

         9. MZe

MZe lesní technika

MZe rybníky a nádrže

MZe vodovody a kanalizace

         10. Ministerstvo Vnitra

SDH 2016

SDH 2017

             11. SZIF

kulturní dědictví

           12 krajské dotace

vodohospodářské akce Libereckého Kraje 2016

vodohospodářské akce Pardubického Kraje 2016

 

Zelená úsporám pro veřejné budovy

Zelená úsporám - fotovoltaika

           fotovoltaika pro rodinné domy

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stovkám obcí a měst klesnou účty za energie

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/stovkam-obci-a-mest-klesnou-ucty-za-energie

21.4.2016

Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí o podporu v 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Ta byla zaměřena na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov. O dotaci se hlásí 650 žadatelů, kteří si řekli o téměř 1,9 miliardy korun z EU. Fond všechny došlé žádosti vyhodnotí do konce června.

 

 

Alokace jsou 3 mld. Kč, tudíž se nevyčerpalo

 

PODALI JSME 60 KS    

---------------

 

19. výzva na zateplování veřejných budov

http://www.opzp.cz/vyzvy/19-vyzva

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/podklady-k-pripravovane-19-vyzve-na-sc-5-1

Podklady k připravované 19. výzvě na SC 5.1

12.11.2015

S předstihem uveřejňujeme podklady pro přípravu žádostí o dotaci, včetně hodnoticích kritérií, pro plánovanou výzvu v PO 5 (specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie).

Samotná výzva k podávání žádostí o podporu bude vyhlášena v nejbližších týdnech.

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/dalsich-6-miliard-na-kanalizace-cistirny-odpadnich-vod-ovzdusi-i-odpady-startuji-nove-vyzvy-z-opzp-2014-2020

 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OPŽP 2014–2020

14.10.2015 tisková zpráva

 

MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách startuje úderem dnešní půlnoci. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodářské projekty [1], v níž se budou přijímat žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod. 

 

 

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev [2]. Příjem žádostí startuje v noci ze 14. na 15. října. Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci

 

http://www.opzp.cz/o-programu/

 

nové OPŽP startuje 14.8.2015

„Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna," dodal ministr Brabec.

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2550/opzp-2014-2020-zadatele-o-dotace-na-ekologicke-projekty-mohou-zacit-pripravy-projektu-mzp-zverejnuje-aviza-vyzev-pro-rok-2015/

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist