Třídění odpadu

řazeno dle abecedy

Alobal:  Sběrná nádoba na drobný kovový odpad.

Akumulátor automobilový : specializované firmy, prodejce, nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.

Akvárium: Do kontejneru na  sklo.

Autovrak: Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů.

Autosklo: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Azbest: Pouze nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně,  nebo specializované skládky.

Bakelit: Směsný odpad.

Barvy:  Pečlivě uzavřít. Jedná se o nebezpečný odpad  – svozové auto 2x ročně.

Baterie (monočlánky): Sběrné boxy – sběrné místo a budova MěÚ.

Bioodpad: Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. – individuální hnědé nádoby, nebo červené kontejnery na určených stanovištích.

Brýle: Sbírají je některé charitativní organizace a optiky. Jinak skla do kontejneru na sklo, rámečky do plastů, nebo směsný odpad.

CD: Žlutý kontejner na plasty.

Celofán: Směsný odpad.

Cement: Ztvrdlý cement nebo cementové bloky bez papírového obalu do kóje na suť. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu.

Časopisy, křídový papír: Sběrny papíru nebo kontejner na papír. Nepálit v kamnech!

Čisticí a prací prostředky: V uzavřeném obalu. Jedná se o nebezpečný odpad  – svozové auto 2x ročně . Nevylévat do kanalizace.

Deodoranty:  Plastové  obaly  do kontejneru na plasty. Ve skleněných obalech do kontejneru na sklo.  Aerosol do směsného odpadu.

Dlaždice a obkladačky: Kóje na suť u sběrného místa.

Drátěné sklo: Výhradně skládky nebo autorizované firmy.

Dřevo a dřevotříska: Výhradně skládky.

Dráty: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo. Kabely - velkoobjemové kontejnery – přistaveny na určených stanovištích 1x měsíčně.

Dural: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.

Elektrospotřebiče: , Sběrné místo, u prodejce v rámci zpětného odběru nebo autorizované firmy zabývající se zpětným odběrem elektrospotřebičů.

Filmový materiál: Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.

Fotografie: Směsný odpad.

Gramodesky (vinylové): Směsný odpad. Obaly dokontejneru na papír.

Guma: Směsný odpad.

Halogenová svítidla: Sběrné  místo. Výbojky do boxu  na úsporné žárovky.

Hliník: Kontejner na drobný kovový odpad, popřípadě se někdy sbírá ve školách.

Hobra: Směsný odpad.

Houbičky (molitanové): Směsný odpad.

Hrnce, pánve, kastroly: Kovové části do kontejneru na drobný směsný odpad, plastové části do kontejnerů na plast.

Chromované předměty: Sběrné místo nebo velkoobjemové kontejnery - přistaveny na určených stanovištích 1x měsíčně.

Chemikálie: Nebezpečný odpad. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace! Svozové auto 2x ročně, nebo specializované firmy.

Igelit: Kontejner na plast.

Infekční odpad: Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

Juta: Směsný odpad.

Kabely: Velkoobjemové kontejnery – přistaveny na určených stanovištích 1x měsíčně.

Kabelky a tašky: Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.

Kamenina (keramika): Směsný odpad.

Kelímky od potravin: Kontejner na plasty.

Kelímky nápojové, povoskované: Směsný odpad.

Knihy: Sběrny papíru  nebo kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

Koberce: Kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kosmetika: Zbytky nechte v nádobách (nevylévat do kanalizace) – jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Čisté obaly od kosmetiky  vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu.

Krabičky od cigaret: Směsný odpad.

Krémy: V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

Křídový papír: Sběrny papíru  nebo  kontejner na papír.

Kožené zboží: Pokud je použitelné tak kontejner na textil nebo směsný odpad.

Kožešiny: Směsný odpad.

Květináče plastové: Čisté do kontejneru na plast, stejně tak truhlíky a podobné.

Lednice a mrazáky: Sběrné místo nebo v rámci zpětného odběru prodejce a autorizované firmy.

Léky a léčiva: Výhradně zpětný odběr v lékárnách.

Lepenka papírová: Kontejner na papír.

Lepidla: Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené !!

Linoleum (a podobné podlahové krytiny): Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Magnetofonové kazety a kotouče: Kontejner na plast.

Molitan: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Matrace: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Mikroten: Kontejner na plast.

Míče: Směsný odpad.

Mobilní telefon: Sběrné místo, u operátora nebo prodejce, či různá charita.

Monitory: Sběrné místo, u prodejce v rámci zpětného odběru nebo autorizované firmy zabývající se zpětným odběrem.

Nábytek: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně nebo skládky.

Nápojové kartony (tetrapak): Pouze čisté a vypláchnuté do kontejneru na tetrapaky. Plastová víčka do plastu.

Nerez: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.

Novodur: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.  Nikdy ne do  kontejnerů na plasty!!

Novoplast: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.  Nikdy do kontejnerů na plast.

Obálky: Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.

Obuv: Je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.

Oleje: (potravinové použité) : Do PET lahve, dobře uzavřít - jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.

Oleje motorové: Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně, nebo u benzinových stanic a místa zpětného odběru.

Ocel: Výkupna kovového odpadu,  nebo sběrné místo.

Papír: Odevzdat do  sběrny papíru  nebo kontejner na papír.

Papírové kapesníky a utěrky: Směsný odpad.

Piliny: V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad.

Plast: Kontejner na plasty (mimo PVC, Novodur, Novoplast).

Plata papírová od vajec: Kontejner na papír.

Plata od vajec UH: Kontejner na plast.

Plechovky: Odkládají se čisté. Kontejner na drobné kovové předměty.

Pleny jednorázové: Zabalit do igelitu a do směsného odpadu.

Plexisklo: : Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Pneumatiky: V rámci zpětného odběru v pneuservisech nebo sběrné místo – do prostoru pro pneumatiky určeném.

Počítače a podobné: Sběrné místo, prodejci nebo autorizované firmy pro sběr elektroodpadu

Pohlednice: Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesku  možno do kontejneru na papír.

Polystyren: : Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Polyuretan: Přímo skládky nebo autorizované firmy.

Porcelán: Směsný odpad.

Pozinkovaný plech: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo.

PVC: Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Repelenty: Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené !!

Ředidla: Nevylévat do odpadu. Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně. Nádoby vždy uzavřené !!

Sáčky od pochutin: Kontejner na plasty.

Sádrokarton: Skládky nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně.

Samolepky: Do směsného odpadu.

Silikony: Směsný odpad.

Silon: Směsný odpad.

Skelná vata: Ideálně zabalená v igelitu. Velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně Ve větším množství specializovaná firma.

Sklenice: Kontejner na sklo.

Sklo: Kontejnery na sklo. 

Stelivo po zvířatech: Ideálně zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat.

Střelivo: Pouze  specializované firmy. Nepatří do žádného odpadu !!!

Šanony: Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

Tapety: Směsný odpad.

Teflon: Směsný odpad.

Televizor: Sběrné místo,  v rámci zpětného odběru u prodejce nebo autorizované firmy pro sběr elektroodpadu.  

Teploměry: Výhradně lékárny.

Térový papír: . Jedná se o nebezpečný odpad – svozové auto 2x ročně.

 Textil: Sběrné kontejnery na textil.

Tonery a inkousty: Zpětný odběr prodejců nebo autorizované firmy

Tráva posekaná: Kompost, bioplynová stanice,  individuální hnědé nádoby na bioodpad, nebo červené kontejnery na určených stanovištích,

Tuby od past a krémů: Kontejner na plasty.

Umakart: Směsný odpad nebo velkoobjemový kontejner – přistaven na určených stanovištích – 1x měsíčně

Varné sklo: Směsný odpad.

Vata: Směsný odpad.

Víčka od PET lahví: Nechat na lahvích a spolu s nimi do kontejneru na plast.

Víčka od zavařovaček: Čistá do kontejneru na hliník, skleněná do kontejneru na sklo.

Videokazety: Do kontejneru na plasty. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do kontejneru na papír.

Voskovaný papír: Směsný odpad.

Záclony a závěsy: Kontejnery na textil.

Žárovky obyčejné: Směsný odpad nebo sběrné místo

Žárovky úsporné, zářivky: Sběrné kontejnery Ekolampu – sběrné místo.

Zemina: Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.

Zrcadla: Směsný odpad.

Železniční pražce: Výhradně nutná odborná likvidace.

Železo: Výkupna kovového odpadu nebo sběrné místo

TOPlist