DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OP PIK úspory energií

Vítejte na stránce dotace.snadno.eu v sekci OP PIK úspory energií

 

 

Podpora na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo na zpracování ekologické studie mohou získat malé, střední a velké podniky. 

 

Příjem žádostí:

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 30. 4. 2018.

 

Příjemci podpory:

Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt; malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

 

Typy podporovaných projektů:

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.

Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).

Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).

Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

 

Podporovanými aktivitami nejsou:

Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.

Revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně.

Technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění.

 

Forma a výše podpory:

Míra podpory u projektu:

a) malý podnik – 50 % způsobilých výdajů,

b) střední podnik –  40 % způsobilých výdajů,

c) velký podnik – 30 % způsobilých výdajů.

 

Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek):

a) malý podnik –  50 % způsobilých výdajů,

b) střední podnik –  40 % způsobilých výdajů,

c) velký podnik – 30 % způsobilých výdajů.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.

Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

 

Specifika a omezení:

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE