MMR podporované bydlení

 

Podporované bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj MMR

Příjem žádostí: konec, přelom roku

 

Oprávnění žadatelé: právnické osoby včetně obcí (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost, sociální družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev), již ne fyzické osoby podnikající

U dotačního titulu Vstupní byt nemůže být příjemcem dotace obec nebo spolek!!!

 

Výše dotace: součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace

·         Pečovatelské byty a vstupní upravitelné (bezbariérové) byty: 600 000 Kč / 1 byt

·         Komunitní domy: 600 000 Kč / 1 byt

·         Vstupní byty: 550 000 Kč / 1 byt

U pořízení bytu: max. 80 % z nižší ze dvou hodnot (kupní ceny bytu, nebo ceny bytu vydražením), zároveň však max. 400 000 Kč / 1 byt

Vstupní byty:

·         Určeny osobám v nepříznivé sociální situaci (rodiny s dětmi v bytové nouzi, apod.)

·         Max. podlahová plocha nesmí překročit 80 m2

Pečovatelské byty:

·         Určeny osobám ve věku 65+ nebo závislé na pomoci jiných osob, které nejsou v ekonomicky aktivním věku

·         Max. podlahová plocha nesmí překročit 50 m2

·         Byty musí být bezbariérové a v obci dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče

Komunitní dům (s min. 10 a max. 25 byty)

·         Určeno pro osoby ve věku 60+

·         Max. podlahová plocha jednoho bytu nesmí překročit 45 m2 a součástí domu musí být i sdílené společenské prostory (min. 40 m2)

·         Byty musí být bezbariérové a v obci dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace,

 v opačném případě pracujeme zcela zdarma!

 

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! 

Petra Zajíčková                       702 144 960 – Mělník

Ing. Vladimír Fryc                    702 192 790 – Brno

Ing. Marcela Loskotová           702 192 791 – Hlinsko

Michaela Hrušková, DiS.          702 192 792 – Vodňany

Ing. Barbora Šmerdová            702 192 793 – Karlovy Vary

 

TOPlist