OP zaměstnanost

Vítejte na stránce dotace.snadno.eu v sekci OP zaměstnanost

 

 

https://www.esfcr.cz/vyzva-080-opz

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo: 080

Platnost od: 15. 3. 2018 08:00

Platnost do: 15. 6. 2018 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 3. 2018 09:00

Alokace v Kč: 270 750 000

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  • Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
  • Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

 

Soubory ke stažení:

1. Výzva pro územní samosprávné celky, OP Zaměstnanost

- od 22. 3. do 15. 06. 2018

- podporovaná aktivita - Nástroje komunikace s veřejností - rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data) včetně souvisejícího vzdělávání (kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí (sdílení dobré praxe) vč. pořízení souvisejícího SW nástroje.

- výše dotace 95%, min. výše celkových způsobilých výdajů projektu - 1 mil. Kč

interaktivní tabule pro občany/úřad
TOPlist