DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Energetické úspory


Energetické úspory

Prioritní osa se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách

Oblasti podpory:

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Kdo může žádat o dotaci:

  • Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.
  • Příspěvkobé organizace
  • Veřejné výzkumné organizace.
  • Vysoké školy.
  • Školské právnické osoby.
  • Spolky.
  • Organizační složky státu.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Obchodní společnosti.