DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP úspory energií


 

Opatření ke snížení energetické náročnosti budov

 

Příjemce dotace – obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení aj.

 

 

 

 

 

Lhůta pro podávání žádosti:         od 1.9. 2016

 

 

Výše dotace  -  maximálně 40% - zateplení z uznatelných nákladů + 10% bonifikace u zdrojů tepla metodou EPC https://dotace.snadno.eu/SFZP-EPC-pro-zateplovani-VB.html

(Energy Performance Contracting se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou)

Metoda EPC se vyznačuje třemi základními pravidly:

  • zdrojem splátek jsou především úspory nákladů na spotřebu energie,
  • instalovaná opatření snižují především konečnou spotřebu energie,
  • firma energetických služeb ručí za dosažení navržené výše úspor energie.

 

Uznatelné náklady:

Náklad na energetický audit/posudek, EŠOB, PENB

Náklad na projektovou dokumentaci pro SP i k VŘ

Náklady na realizaci VŘ (zadávacího řízení)

Náklady na zpracování žádosti o dotaci

DPH

Propagace

Dotační management

Autorský a technický dozor

 

 

Opatření:

zateplení obvodového pláště

výměna i renovace otvorových výplní a dveří

zateplení střechy s novou krytinou

fotovoltaická elektrárna na novou střechu budovy

solární ohřev teplé užitkové vody

zateplování soklů s odstraněním vlhkosti ve zdivu budov

systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 

výměna starých zdrojů vytápění za nová ekologická (staré uhelné kotle a vytápění elektrickou energií za nová ekologická)

nové kotelny, rozvody topení a otopná tělesa-radiátory

 

lze měnit i pouze staré kotle za nové, pokud budova splňuje požadované hodnoty prostupu tepla

 

 

 Nabídka výhodného úvěru na dofinancování až do výše 100%


SFŽP nabízí výhodnou cca 1% půjčku na financování svých záměrů

 

 

Realizace:


do max. 31. 12. 2023

 

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!

 

 

Více informací na: https://dotace.snadno.eu/Aktualni-vyzvy-pro-prijem-dotaci.html

 

                               

naše reference: https://dotace.snadno.eu/REFERENCE---co-se-nam-povedlo.html

 

mapa referencí ČR: http://www.dotacesnadno.cz/reference

                                

 


Dotacesnadno
www.dotacesnadno.cz