DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MMR sociální služby a bydlení

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽEB A BYDLENÍ

Podrobné informace o výzvě č. 60 pro ITI jsou zveřejněny zde, o výzvě č. 61 pro IPRÚ zde a ve výzvě č. 62 pro CLLD zde

Příjem žádostí bude zahájen 29. 11. 2016 a ukončen 31. 10. 2022.

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 
Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace