DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zelená úsporám Veřejné budovy

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV VEŘEJNÉHO SEKTORU

Program Zelená úsporám

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2733/mzp-vyhlasuje-druhou-vyzvu-programu-zelena-usporam-pro-budovy-verejneho-sektoru/?print=1

Dotace je určena na opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektorů, které nelze podpořit z OPŽP a slouží ke:

·         Zdravotní, lázeňsko léčebné rehabilitační funkci

·         Pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí

·         Poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb

Příjemce dotace – obce, města, příspěvkové organizace, složky měst a obcí, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi

Podporované aktivity: zateplení obvodového pláště budovy a střešních konstrukcí, výměna nebo rekonstrukce otvorových výplní, rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla

Lhůta pro podávání žádosti: do 31. 5. 2016, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků

Výše dotace: až 90 % celkových způsobilých nákladů

Limitní výše dotace: min. 300.000 Kč   

Podmínky:

·         Dosažení min. 60 bodů v součtu bodového hodnocení

·         Nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU (OPŽP, OPPIK, IROP)

 

1.       Územní rozhodnutí, stavební povolení (pokud bylo vydáno)

2.       Výpis z katastru nemovitosti

3.       Energetický audit a energetický štítek obálky budovy

4.       Položkový rozpočet

5.       Prohlášení o zateplovaných plochách

 

Povinné podklady k žádosti


Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!


                                                                   

 

 

 

MŽP vyhlašuje druhou výzvu programu Zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru

11.12.2015 - Na energeticky úsporné renovace veřejných budov je k dispozici 150 milionůkorun. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat 15. prosince 2015 v 10 hod.

 

Žádat bude možné například na zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnu oken a dveří nebo na instalaci technologií využívajících odpadní teplo. Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP).

Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od úterý 15. prosince 2015 od 10 hod. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách programu ZÚ. Akceptované žádosti fond posoudí a bodově ohodnotí podle hodnoticích kritérií definovaných v Závazných pokynech. Finančně budou podpořeny ty projekty, které v součtu bodového hodnocení dosáhnou minimálně 60 bodů. 

Cílem programu ZÚ je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby. Základní podmínky nově vyhlášené výzvy jsou stanoveny ve Směrnici MŽP č. 7/2010 v platném znění a jejích přílohách, informace k samotné administraci žádostí pak najdete v Závazných pokynech .

 

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2733/mzp-vyhlasuje-druhou-vyzvu-programu-zelena-usporam-pro-budovy-verejneho-sektoru/

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ KULTURNÍHO DOMU, VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU NEBO NAPŘ. REHABILITAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na: • zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, • pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a • poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb. Opatření, která je možné financovat: • zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (např. zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), • aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).