DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Odpady a materiálové toky‚ ekologi

 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.1  Prevence vzniku odpadů

3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využívání odpadů

3.3  Rekultivovat staré skládky

3.4  Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

3.5  Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.