DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP sociální bydlení BSVL

 

IROP

Sociální bydlení - bez sociálně vyloučených lokalit

 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

 

Výzva č. 28

 

Vyhlášení výzvy:                              03/2016

Příjem žádostí:                                  03/2016

Ukončení příjmu žádostí:                07/2016

Alokace:                                            617 647 059 Kč

Území (místo dopadu):                     Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.m. Praha

Podpora z EFRR:                            max. 85 %

Podpora ze státního rozpočtu:        podle příjemce podpory

Více bude upřesněno po vyhlášení výzvy.

 

Podporovaná aktivita:

pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

 

Cílové skupiny:

osoby v bytové nouzi

 

Příjemci podpory:

obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

 

Sociální bydlení:

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Parametry sociálního bydlení v IROP:

– sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení; sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem; sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva; v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava; sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu; podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin; pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

 

Příklady projektů:

Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.

 

Doplňková aktivita:

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.