DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP výsadba dřevin‚ stromořadí

 

 

  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Podporovaná opatření:

    • podpora opatření zamezující vodní erozi,
    • podpora opatření zamezující větrné erozi.

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva