DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SFŽP EPC pro zateplování VB

 

EPC

Energy Performance Contracting se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou.

  • Základní princip metody EPC – úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor.
  • Pro celý projekt je jen jeden dodavatel (firma energetických služeb / ESCO), který na sebe bere většinu finančních i technických rizik.
  • Průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů je garantováno ustanovením ve smlouvě, smluvně je ošetřeno i nedosažení garantovaných úspor
  • Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snížit spotřebu energie a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému

 

Výše dotace  -  maximálně 40% - zateplení z uznatelných nákladů + 10% bonifikace u zdrojů tepla metodou EPC https://dotace.snadno.eu/SFZP-EPC-pro-zateplovani-VB.html

(Energy Performance Contracting se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně jako energetické služby se zárukou)

Metoda EPC se vyznačuje třemi základními pravidly:

  • zdrojem splátek jsou především úspory nákladů na spotřebu energie,
  • instalovaná opatření snižují především konečnou spotřebu energie,
  • firma energetických služeb ručí za dosažení navržené výše úspor energie.