DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

4.2 Posílit biodiverzitu

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkévé organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 
 
Cesta objektu
 
.cke_skin_office2003{visibility:hidden;}