DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MŠMT podpora sportu pro rok 2017

 

Podpora sportu pro rok 2017

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Příjem žádostí: do 30. listopadu 2016

Limit poskytnuté dotace: max. 20 mil. Kč na jednu žádost

Celková disponibilní částka (alokované prostředky): 438 mil. Kč

Účelové zaměření dotace:

            a)         pro spolky - všeobecná sportovní činnost

dotace ze státního rozpočtu: max. 60 % na nové stavby, max. 80 % na rekonstrukce, modernizace a stroje, a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu

b)        pro obce

dotace ze státního rozpočtu: max. 50 % na nové stavby, max. 60 % na rekonstrukce, modernizace a stroje, a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu

Podmínky:

  1. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 3. 2018, realizace zároveň nesmí být ukončena před podáním žádosti
  2. Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti (stavby i pozemku), nebo nájemce nemovitosti (musí mít uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu)
  3. Projekty nelze realizovat „svépomocí“, doba udržitelnosti projektu je stanovena 10 let
  4. Nemovitosti, které jsou předmětem záměru, nesmí být zatíženy zástavním právem, bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění.
  5. Každý žadatel smí předložit pouze jednu žádost.

Povinné přílohy k žádosti:

  • formulář žádosti,
  • Investiční záměr
  • Projektová dokumentace a položkový rozpočet – pouze v elektronické podobě (bodově zvýhodněno)
  • Obce: usnesení Rady obce (usnesení zastupitelstva obce bude doloženo před věcným hodnocením do 31. 12. 2016, dle vymezení kompetencí rady a zastupitelstva), kterým bylo schváleno podání žádosti.
  • Spolky: kopii úplného výpisu z veřejného rejstříku, Potvrzení o bezdlužnosti (finanční úřad a SZZ)

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz