DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

IROP záchranný systém - auta

Technika pro integrovaný záchranný systém

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Příjem žádostí:   31. 12. 2015 – 20. 12. 2017 (ukončení realizace nejpozději do 31. 12. 2019)

Výše podpory: obce a kraje 90 %, organizační složky státu 100 %

 min. 1.000.000,- Kč vč. DPH, max. není stanovena

Oprávnění žadatelé: obce, které zřizují jednotky požární ochran, kraje (kromě Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, generální ředitelství HZS, HZS krajů, záchranný útvar HZS, policejní prezidium ČR, krajská ředitelství ČR

Zahájení realizace projektu -  od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Hlavním cílem je posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.

 

Podporováno bude pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

 • Odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
 • Výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
 • Výkon činností spojených s extrémním suchem;
 • Výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

 

Např.: Speciální automobilový žebřík s kloubovým ramenem a pracovním košem, Vyprošťovací automobil do 30 t, Velkokapacitní stan pro evakuační středisko obyvatelstva a dočasným ubytováním, Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, Pásové vozidlo pro pohyb ve sněhu, jeřáby s nosností nad 30 t nebo hydraulické zdvihací rameno s nosností nad 20 t, Soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, plachty, stavební dřevo a prostředky pro výztuže a statistické zpevnění budov, Cisternová automobilová stříkačna, Velkokapacitní automobilová stříkačka, atd.

Povinné přílohy k žádosti:

 1. Plná moc
 2. Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením
 3. Stanovisko HZS kraje v případě, že je žadatelem obec
 4. Studie proveditelnosti
 5. Seznam objednávek – přímých nákupů
 6. Výpočet čistých jiných fakturačních příjmů
 7. Průzkum trhu

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě pracujeme zcela zdarma!

 

Více informací na: www.dotacesnadno.cz/reference a www.tendra.cz