kanalizace a vodovody

 

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

 

http://www.opzp.cz/o-programu/aktuality-a-tiskove-zpravy/dalsich-5-miliard-z-opzp-do-vodohospodarske-infrastruktury-a-na-zajisteni-pitne-vody-v-obdobi-sucha

Maximální výše podpory činí přesně 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.