DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Předcházení vzniku komunálních odpadů

 

Předcházení vzniku komunálních odpadů

OPŽP, Specifický cíl: 3.1

Příjem žádostí: plánován od 1. 9. 2016 – 30. 11. 2016

Forma a výše podpory: max. 85 % způsobilých nákladů

Minimální způsobilé výdaje na projekt: 500 000,- Kč bez DPH

Alokace – 100 mil. Kč

Podporované aktivity:

1.     Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany (v rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny). V rámci projektu není možné pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.

 

2.     Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.

 

3.     Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních odpadů a plněním indikátorů projektu.

 

4.     Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.

 

Specifika výzvy:

-       nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru, nebo malotraktoru.

-       veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně.

 

ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023

 

 

Odměnu si bereme pouze v případě úspěšně zařízené dotace, v opačném případě

pracujeme zcela zdarma!