DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MŽP NP voda

 

https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/55/16714-text_vyzva_c_10_20151222.pdf

 

vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí včetně
doprovodních opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku apod. (jedná se o malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží)