DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

MZe lesní technika

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Výzva č. 09_16_025 (kolová)

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

Vyhlášení výzvy:                   01.08.2016

Příjem žádostí:                      01.10.2016

Ukončení příjmu žádostí:      15.10.2016

Alokace:                                 221 300 000 Kč

Více bude upřesněno po vyhlášení výzvy.

 

Podporovaná aktivita:

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány.

 

Příjemci podpory:

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz